Globalhus Onsala

fakta om huset
Generös minienergivilla

 

Boyta: 275 m²

RUM:  6

Tanken är att huset producerar sin egen energi för uppvärmning samt varmvatten - och dessutom genererar ett överskott. Miljöpåverkan blir minimal, om man dessutom betänker att hela leverantörskedjan och byggprocessen redan i sig är skapad för att vara så ekologiskt och ekonomiskt försvarbar som möjligt. Vår ambition är att bygga ett PlusEnergihus utan att kompromissa med hur man vill bo och leva.

Just det här huset karaktäriseras till exempel av stora, öppna ytor och väl tilltagna fönster. Ändå lever vi upp till de nya EU-lagarna om minskad energiåtgång.

Tack vare solcellerna produceras överskottsenergi under sommarhalvåret, som beräknas täcka upp vinterns ökande energikrav. Och eftersom den utmärkta isoleringen inte bara ser till att förhindra oönskade koldioxidutsläpp utan dessutom borgar för att så lite energi som möjligt går åt för att värma upp boendeytan, kan du räkna med att gå plusvarje år. Och sälja tillbaka lite energi till elbolagen, för några extra gröna slantar.

Total energiåtgång för uppvärmning och varmvatten efter försäljning av egenproducerad energi / el (med vindkraftverk).
0 kWh/m2/år

Total energiförbrukning för hushållsel / driftskostnader efter försäljning av egenproducerad energi / el (vid nettomätning och vindkraftverk).
0 kWh/år

 Exempel på möjligheter i vårt plusenergi hus:

• Laddare till elbil med solceller (plug-in)
• SmartHouse, datastyrt för energibesparing
• Sensorstyrda jalusier - inbrottsskydd och solavskärmning

Globalhus Sweden AB
Huvudkontor: Lagerbergsgatan 33, 451 31 Uddevalla
Tel: 0522-398 00
 
Majako - Webbdesign & Ehandel