Byggteknik

Våra hus uppfyller de krav som ställs för byggnation enligt gällande normer för Passivhus. I korthet innebär ett passivhus att uppvärmning sker med så mycket befintlig värme som möjligt från människor, hushållsmaskiner, lampor m.m.

Huset skall, enligt normen för passivhus, inte förbruka mer än 45 kwh/år/m2 i total förbrukning. Vi är redan där och har i vissa fall t.o.m. lägre värden. Nu jobbar vi mot nya mål: att bygga hus som är självförsörjande på el.

EPS som effektiv isolering

Våra vägg- och taksektioner består av EPS, infrästa träreglar, limträ och i vissa byggnationer även stålbalkar. Denna kombination ger en mycket stabil och hållbar byggkonstruktion med en mycket lång livslängd. Vid tillverkningen expanderar EPS-materialet under kontrollerade former till ca 50 gånger sin ursprungliga volym. Det innebär att isoleringen i tak- och väggsektionerna till stor del består av det bästa isoleringsmaterialet som finns, nämnligen luft.

Inbyggt i en konstruktion påverkas inte EPS av fukt. EPS är resistent mot markkemikalier och mikroorganismer och ingen biologisk nedbrytning sker under materialets livstid. Materialet avger inte några ämnen som kan missfärga eller påverka anslutande konstruktioner.

Vår byggteknik har många fördelar som ger dig ett sunt och naturligt boende:

  1. Låg energiförbrukning = minskad växthuseffekt.
  2. Bidrar till en ren och fin innermiljö - Byggmaterialet är rekommenderat av Astma & Allergiförbundet.
  3. Lätt men stabilt, hållbart byggmaterial, som både minskar slitage på vägar och utsläpp vid transport.
  4. Välisolerande material som avvisar fukt, vatten, svamp och mögel.
  5. Helt och hållet ett återvinningsbart material. Det blir hårdare med åren och har därmed en hög ålderbeständighet.
  6. Inga speciella skyddskläder behövs vid arbete med materialet, ett rent och fint material att arbeta med.
  7. Passar i alla klimat oavsett grad av luftfuktighet, kyla eller värme.

Byggteknik utan köldbryggor

Våra tak- och väggsektioner monteras ihop med ett unikt skarvsystem. Vår teknik säkerställer så att husen blir täta och helt utan köldbryggor. Huset håller sig varmt på vintern och svalt på sommaren. När vi stommrest huset, värmefotograferar och "provtrycker" vi hela huset för försäkra oss om att det är helt tätt. Allt för att säkerställa och dokumentera slutresultatet. Inget lämnas åt slumpen.

Titta gärna på filmerna för att se vår byggteknik:

Energisnål tillverkning och daglig drift

Vi erbjuder våra kunder hus med låg driftskostnad som värnar om både miljön och ekonomi. Det går år mindre energi och olja att framställa EPS än traditionell isolering. Eftersom våra hus är täta går det dessutom åt mindre energi i den dagliga driften.

Vår byggnadssisolering bidrar till en minskad energiförbrukning för uppvärmning. För varje kilo olja som förädlas till vår typ av isolering innebär det en besparing på i genomsnitt 200 kg olja under byggnadens livslängd (50 år).

Genom en god och effektiv värmeisolering sparar du in på fossila bränslen och minskar därigenom utsläppen som bidrar till växthuseffekten.

Brandegenskaper

Lagen kräver att det ska ta en viss tid för brandtillväxt, från antändning till en helt övertänd hus. Vi har tagit det på största allvar och gått ett steg längre. Tack vare förstärkta brandegenskaper i våra hus tar det nästan dubbelt så långt tid innan huset fattar eld.

Fråga gärna oss även om råd och rekommendationer om hur du gör din elinstallation säker mot brand, så kan vi hjälpa dig med anvisningar eller hjälpa dig med elinstallationen.

Produktutveckling

Produktutveckling står alltid högt på vår agenda och är en viktig del i affärsidé. Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling och samarbetar i stor omfattning med Statens Provningsanstalt och andra kunniga som bedriver utveckling och forskning kring byggteknik och energieffektiva byggnader. Byggmaterialet i sig är rekommenderat av Astma- och allergiförbundet.


Väggsnitt

Globalhus Sweden AB
Huvudkontor: Lagerbergsgatan 33, 451 31 Uddevalla
Tel: 0522-398 00
 
Majako - Webbdesign & Ehandel